Bröstcancer inget hinder för träning

– Vad vi hittills erfarit genom den här studien är värdet av att vara fysiskt aktiv under och efter behandling av cancer hos dessa patienter. Patienterna får en bättre rörlighet och styrka och är mindre trötta. Dessutom uppger många att det är skönt att ha något annat än cancer att tänka på och prata om, så det medför många positiva effekter.

Det berättar Eva Ahlner, sjukgymnast på Onkologiska kliniken och instruktör i forskningsprojektet Phys-Can.

– Det är klart att man inte kan träna så hårt vid exempelvis cytostatikabehandling. Biverkningar av behandlingen kan ibland göra det olämpligt att träna och kanske får man göra ett uppehåll, eller träna bara lite under den behandlingen. Men många försöker hålla i träningen så mycket de kan, för att de upplever att de positiva effekterna överväger, berättar Eva.

Phys-Can är ett samverkansprojekt mellan universiteten och universitetssjukhusen i Uppsala, Lund och Linköping och kommer att omfatta 600 patienter totalt, varav 80 stycken i Östergötland. Studien är upplagd så att konditionsträningen sköter man själv, medan styrkepassen görs i grupp. Alla deltagare tränar styrketräning på gym 2 gånger i veckan.

Träningen pågår under 6 månader för varje patient, därefter kommer patienten att följas under 10 år för att se hur hälsan och även risken för återfall av cancern ser ut. Det huvudsakliga syftet med Phys-Can är att se om strukturerad fysisk träning kan minska fatigue, det vill säga den trötthet som många patienter drabbas av under och efter att ha genomgått en cancerbehandling. Därutöver kommer det sannolikt att finnas flera värdefulla resultat.

”Det här är rehabilitering!”

Många uttrycker spontant att de uppskattat träningen mycket:

–  Det här är rehabilitering, tyckte en patient. En annan sa att det var så skönt att få något annat att prata om när folk frågade hur de mådde. Gruppkänslan är en genomgående positiv sak som många för fram.

Just gruppkänslan finns det idéer om att ta vara på.

–  En önskan vi har är att kunna erbjuda träning till patienter inom flera cancerdiagnoser och ge dem lite mer stöd som ett led i rehabilitering. Alla patienter får rådet att vara fysiskt aktiva under sin behandling, och en del tränar ju sedan tidigare. Men en del behöver mera stöd i sin rehabilitering och väg tillbaka till vardagen efter sjukdom och behandling. Att kunna erbjuda fysisk träning ska vara en naturlig del i rehabiliteringen, säger Eva.

Läs mer om Phys-CAN här http://www.phys-can.uu.se/

Fler goda exempel

en grupp personer i en bassäng
Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Henrik Nilsson är fysioterapeut och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter i Malmö. I samverkan med Röda Korsets Högskola har Henrik startat ett forskningsprojekt för flyktingar som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom - PTSD. Målet är att undersöka effekten...

Läs mer

Publicerat: 28 mars, 2017 Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum Faktaansvarig: Matti Leijon