Entusiastisk AT-läkare uppskattar fysisk aktivitet på recept

– Jag har ordinerat ett 20-tal patienter olika typer av fysisk aktivitet sedan jag började som AT-läkare i höstas, och hittills har det i princip bara varit positiva reaktioner från patienterna. Jag visste inte så mycket när jag började, utan fick läsa på forskningen och rutinerna kring detta och nu fungerar det riktigt bra!

Johannes Arnell är AT-läkare på Kolmårdens vårdcentral sedan i höstas och använder FaR som ett komplement till farmakologisk behandling till sina patienter. Med hjälp av FYSS som vetenskapligt stöd, (se länk nedan), FaR-blanketten i Cosmic och motiverande samtal har han ordinerat fysisk aktivitet i stället för, eller tillsammans med medicinering.

– Det finns många besvär som människor söker för, som inte alltid har en bra medicinsk behandling, eller som studier visar att man kan behandla lika bra med fysisk aktivitet. Bra exempel är klimakteriebesvär, lindrig till måttlig depression, migrän, fibromyalgi, sömnbesvär och stressrelaterad ohälsa. Patienter med dessa åkommor har allt att vinna på att testa FaR, konstaterar Johannes.

Forskning visar att regelbunden rörlighet också minskar risken för hjärt-och kärlsjukdom, ger ökad stresstolerans och kan förebygga depression och vissa vanliga cancerformer, men det är mer en bonus än något man kan ordinera till patienter.

– Kanske kan det vara en motiverande faktor att veta att det både kan lindra på kort sikt och dessutom ge positiva effekter på längre sikt, säger Johannes. Samtidigt förstår jag att många har svårt att komma igång. Tidsbrist, smärtor,  eller oro kring överansträngning på grund av exempelvis bakomliggande hjärtsjukdom är vanliga anledningar till fysisk inaktivitet.

Johannes berättar entusiastiskt om en patient som lidit av psykiska problem, smärta, sömnrubbningar och frekvent migrän sedan 25-årsåldern. Han hade provat många olika behandlingar, men tålde inte medicinerna. Efter att ha tränat 2 gympass i veckan under 3 månader blev han i princip symptomfri. En patient med fibromyalgi kunde sluta med sina smärtlindrade tabletter efter att ha kommit igång med vattengympa samt gymträning istället.

– Det är roligt med 3-månaders uppföljningar av dessa patienter! Jag upplever samma sak som forskningen visar; att drygt hälften av patienterna som fått FaR följde ordinationen fullt ut, medan ytterligare 20% i alla fall ökade den fysiska aktiviteten. Det är inget dåligt resultat med tanke på att man räknar med att bara 30-40% av patienterna följer ordinationen av det läkemedel som förskrivits, vilket kan få negativa följder.

–  Att inte följa sin FaR-förskrivning innebär visserligen att de positiva effekterna uteblir, men det finns inga andra biverkningar, säger Johannes.

Många patienter är också väldigt nöjda vid uppföljningar. Johannes använder sig av motiverande samtal, som är ett strukturerat sätt att lägga upp samtalet med patienten. Utbildning i motiverande samtal fick han under studietiden, men det ingår även som en vidareutbildning inom många vårdrelaterade yrken, just för att det ger bra resultat.

– Många hävdar att motiverande samtal, och att arbeta med FaR tar längre tid, men jag tror att det sparar tid i längden, säger Johannes. Några enkla saker tror Johannes skulle underlätta för fler läkare att komma igång – som exempelvis en checklista för de som vill förskriva. Där kan det finnas länkar till blanketter, till FYSS och till utförare.

Så varför använder sig inte alla läkare av FaR i större utsträckning?

–  Jag tror inte att det alltid är det bästa alternativet utan att det bör användas som ett komplement till farmakologisk behandling. Sen tror jag även att man ska passa sig för att detaljstyra läkare. Varje läkare måste själv få göra sin egen bedömning, vad som blir bäst för patienten i det unika patientmötet, avslutar Johannes.

www.fyss.se

 

 

Fler goda exempel

en grupp personer i en bassäng
Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Landet runt: På Röda Korsets behandlingscenter i Malmö behandlas PTSD-drabbade flyktingar med fysisk aktivitet

Henrik Nilsson är fysioterapeut och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter i Malmö. I samverkan med Röda Korsets Högskola har Henrik startat ett forskningsprojekt för flyktingar som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom - PTSD. Målet är att undersöka effekten...

Läs mer

Efterlys eller bidra med ett gott exempel

Saknar du ett gott exempel på webbsidan eller har du själv något kul att dela med dig av? Hör av dig till oss och berätta mer!